0513 – 629 090 Contact

Actief in wijk en dorp

Stichting Caleidoscoop verzorgt het welzijnswerk in de gemeente Heerenveen, waardoor de inzet volledig is afgestemd op de lokale vraag. We kennen de inwoners van buurten, wijken en dorpen en werken samen aan vragen die zich voordoen. Caleidoscoop ondersteunt in het vinden van antwoorden, adviseren, het ontwikkelen van activiteiten en indien nodig tijdelijk mee te doen. Het uitgangspunt is dat zowel het initiatief als de uitvoering zoveel mogelijk bij inwoners en vrijwilligers ligt.

Mantelzorg

Zonder het zelf te weten zijn veel mensen mantelzorger. Mantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend, buur of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Lees meer

Opbouwwerk

Stoor jij je al jaren aan dat bouwvallige speelplaatsje voor je deur? Wil je jouw buurt gezelliger maken? Heb je een conflict met je huisbaas? Caleidoscoop helpt je graag verder met deskundig advies. Samen met jou maken onze opbouwwerkers en VSP-ers de buurt eefbaarder. Komen we er niet uit? Dan verwijzen we je door naar de juiste instantie.

Lees meer

Vrijwilligers Servicepunt

Stoor jij je al jaren aan dat bouwvallige speelplaatsje voor je deur? Wil je jouw buurt gezelliger maken? Heb je een conflict met je huisbaas? Caleidoscoop helpt je graag verder met deskundig advies. Samen met jou maken onze opbouwwerkers en VSP-ers de buurt leefbaarder. Komen we er niet uit? Dan verwijzen we je door naar de juiste instantie.

Lees meer

Maatjesprojecten

Binnen het Vrijwilligers Servicepunt zijn er diverse maatjesprojecten. Vrijwilligers (maatjes) worden gekoppeld worden aan mensen die aandacht, steun of begeleiding nodig hebben.

Lees meer

Preventiewerkers

Heb je vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid van je kind? Neem contact op met jouw preventiewerker. Er zijn natuurlijke ‘vindplaatsen’ waar burgers vaak met hun vragen naartoe gaan. De gemeente Heerenveen versterkt deze natuurlijke ‘vindplaatsen’ met de inzet van preventiewerkers. Ze gaan gebiedsgericht te werk: dichtbij de mensen, dichtbij de organisaties, dichtbij mogelijke oplossingen.

Lees meer

VSP auto

Speciaal voor hulpbehoevende inwoners van de gemeente Heerenveen is er de VSP auto. Heb je even geen vervoer, maar moet je toch echt van A naar B? Neem contact op met het Vrijwilligers Servicepunt en wie weet kan een vrijwilliger je brengen.

Lees meer

HeerenveenHelpt

Helpen en geholpen worden, dat maakt onze samenleving een stukje fijner. Caleidoscoop en de gemeente Heerenveen willen inwoners helpen bij het zoeken en het vinden van passende oplossingen en mogelijkheden dichtbij op het gebied van zorg, jeugd en werk, wonen en welzijn.

Lees meer

Over ons

Caleidoscoop is de welzijnsorganisatie in de gemeente Heerenveen. We werken samen met bewoners aan een leefbare samenleving. Dit doen we door vrijwilligers te ondersteunen, verbindingen te leggen tussen organisaties en initiatieven te nemen op het gebied van leefbaarheid.

Lees meer

Jeugd & jongeren

Een jongerenwerker is geen hulpverlener, en dat is juist zo fijn. Geen gezeur over wachttijden, of doorverwijzingen naar andere organisaties. Wij hebben meteen tijd voor jou, en weten bijna altijd de oplossing voor je probleem.

Lees meer

VSP

Stoor jij je al jaren aan dat bouwvallige speelplaatsje voor je deur? Wil je jouw buurt gezelliger maken? Heb je een conflict met je huisbaas? Caleidoscoop helpt je graag verder met deskundig advies. Samen met jou maken onze opbouwwerkers en VSP-ers de buurt leefbaarder.

Lees meer