Deco

Caleidoscoop behaalt Kwaliteitslabel en staat voor Sterk Sociaal Werk

Caleidoscoop behaalt Kwaliteitslabel en staat voor Sterk Sociaal Werk


Sinds 24 februari beschikt welzijnsorganisatie Caleidoscoop in Heerenveen over het Kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland. De organisatie is bevraagd en getoetst op vakmanschap, het effect van de dienstverlening en een adequaat bestuur. Na een leerzaam proces met kritische zelfreflecties, verhelderende gesprekken en tot slot een externe audit, kwam eind februari het verlossende woord. Geslaagd! Donderdag 12 maart was er een feestelijk moment, met (bijna) alle collega’s om deze bijzondere prestatie te vieren. 

Voor op de golf acteren

De toelichting van de auditor is helder: “Caleidoscoop is een pragmatische organisatie, die openheid en transparantie uitstraalt. De medewerkers zetten de inwoners centraal en zoeken actief de verbinding met de inwoners van Heerenveen. Er wordt gedacht in creatieve oplossingen om zo ‘voor op de golf’ te blijven acteren.” 

De organisatie is blij met het resultaat. Niet alleen met het certificaat wat aan de muur hangt, maar juist om de kwaliteitsslag die we als sociaal werkers maken in onze professionaliteit. “Het heeft ons geholpen om kritisch naar ons eigen werk te kijken. Doen we nog het goede? Hoe kunnen we nog zorgvuldiger en efficiënter te werk gaan, zonder dat we verzanden in registraties en het persoonlijk contact uit het oog verliezen?” 

De belangrijkste doelgroep voor Caleidoscoop bestaat uit de inwoners van de gemeente Heerenveen. “Wanneer wij ons werk goed, efficiënt en volgens de juiste richtlijnen doen, plukken ook zij daar de vruchten van. Want meedoen op maat is nog altijd de beste vorm van preventie, nietwaar?” 

Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is volgens Sociaal Werk Nederland een uniek en eigenzinnig kwaliteitslabel voor de branche. Het staat voor Sterk Sociaal Werk. Het label is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor burgers en facilite­rende, lerende organisaties met adequaat bestuur. Voor opdrachtgevers, stakeholders en klanten biedt het kwaliteitslabel zicht op de kwaliteit van de dienst­verlening die zij inkopen bij de welzijns- en sociaalwerkorganisaties.

Meer nieuws