Deco

Caleidoscoop neemt afscheid van directeur Sander van Eunen

Caleidoscoop neemt afscheid van directeur Sander van Eunen


Na een heel plezierige samenwerking van ruim anderhalf jaar, namen we op donderdag 23 februari afscheid van onze directeur Sander van Eunen in jongerencentrum Casa. Hoewel – volgens alle betrokkenen – zijn dienstverband zeker veel langer mocht duren, besloot Sander dat het tijd was om zijn gevoel te volgen en terug te keren naar de (jeugd)zorgsector.

Zijn hart ligt in de zorg, al was de uitstap naar de welzijnssector een hele bijzondere en leerzame tijd. Tijdens het korte woord van afscheid wist hij dit mooi uit te drukken: “wat ik heb geleerd tijdens mijn rol binnen Caleidoscoop is hoe nuttig het kan zijn om een stap achteruit te doen. Op het moment dat een project is geslaagd, een succes is behaald of een doel is bereikt zit het in de natuur van de mens om hierbij stil te staan, om dit euforische gevoel te omarmen. Binnen Caleidoscoop is dat juist het moment om de regie uit handen te geven, terug aan de eigenaar of initiatiefnemer zodat deze zelfstandig (weer) verder kan.”

Dat geldt ook voor zijn eigen rol binnen de organisatie. De kwaliteit van het welzijnswerk in Heerenveen en de organisatie Caleidoscoop maakt dat er een volgende stap kan worden gezet. Met een dankwoord door de voorzitter namens Raad van Toezicht, wethouder Jelle Zoetendal namens de gemeente Heerenveen en Imkje de Goede en Linda van der Poll namens Caleidoscoop kwam er een einde aan een plezierige samenwerking. Uiteraard geheel in stijl, want we lieten Sander niet gaan zonder een mand vol (Friese) cadeaus en een fanatiek potje sjoelen.

Sander, nogmaals ontzettend bedankt voor alles wat je ons hebt gebracht, geleerd en hebt meegegeven. We wensen je alle goeds voor de toekomst!

Meer nieuws