0513 – 629 090 Contact

      

     Jaarverslag


Download hier het jaarverslag 2021

Inleiding

In het welzijnswerk draait het om mensen en hun behoeften en noden. In de missie en visie van welzijnsorganisatie Caleidoscoop staan dan ook nadrukkelijk de inwoners van Heerenveen en hun wijk, buurt of dorp centraal. Zij zijn ons vertrekpunt.                                                                                                                                Doen wat nodig is, is daarbij ons motto. Door aanwezig te zijn tot in de haarvaten van de samenleving, wil Caleidoscoop grote sociale problemen voorkomen. Door tijdig een luisterend oor te bieden, een sociaal vangnet te organiseren of een actief netwerk, dragen wij bij aan een stevige sociale basis. Aanwezigheid in en betrokkenheid bij de samenleving is daarvoor essentieel.

Caleidoscoop is een welzijnsorganisatie die actief is in de gemeente Heerenveen en zich toelegt op het ‘brede welzijnswerk’: waaronder jeugd- en jongerenwerk,
individuele ondersteuning, opbouwwerk en preventie.
We coördineren en begeleiden ook het vrijwilligerswerk in de gemeente. Ons doel is met de bewoners een leefbare samenleving te creëren waar iedereen naar
eigen mogelijkheden aan mee kan doen. Die inzet heeft een meerwaarde die soms moeilijk in harde cijfers valt uit te drukken. In dit Sociaal Jaarverslag 2021 voorzien
we de getallen uit het bedrijfskundige deel van verhalen van betrokkenen. Zij geven duiding en onderbouwen onze insteek dat het er om gaat goed naar de inwoners
te kijken en te luisteren en wat zij nodig hebben om op zijn of haar manier mee te doen aan de maatschappij. In ons werk draait het er om het goede te doen, impact te hebben op de samenleving.
Omdat het in het werk van Caleidoscoop om mensen draait, laten we de mensen ook aan het woord. De medewerkers, vrijwilligers en inwoners. Zij lichten met
hun verhalen en ervaringen de uitwerking van de door ons gestelde
prioriteiten toe. Wat opbouwwerk, jongerenwerk, de VSP’ers en het kenniscentrum welzijn en vrijwilligers het afgelopen jaar zoal hebben gedaan, welke initiatieven er
zijn ontplooid en hoe inwoners de steun en interventies ervaren. We laten daarmee zien hoe wij bijdragen aan hun weerbaarheid en zelfredzaamheid. En ook als we
niet altijd een pasklaar antwoord hebben en een lange adem nodig is, mag duidelijk zijn dat wij er zijn voor de inwoners, zowel individueel als collectief. Sterk sociaal
werk is onmisbaar, dat wisten we al, maar dat besef is in tijden van corona alleen maar gegroeid.
We durven te stellen, en onderzoek onderschrijft die stelling, dat als inwoners prettiger in hun vel zitten, zich gezien en gehoord weten, zij minder gebruik van
voorzieningen maken. Uiteindelijk vertaalt zich dat voor de samenleving in minder kosten. Het onderstreept het belang van preventie en vroegtijdig signaleren. Zoiets
simpels als een kop koffie drinken met een buurt- of dorpsbewoner, een gesprek op straat aanknopen of een praatje in het jongerencentrum kan wonderbaarlijk
uitwerken. Ook 2021 leverde voldoende verhalen op die dit bevestigen. Uit de citaten en beschrijvingen van activiteiten spreekt nabijheid. Caleidoscoop is er voor
de bewoners en staat dichtbij de bewoners. We willen aanwezig zijn en we willen relevant zijn.

Dit Sociaal Jaarverslag 2021 is van die inhoudelijke betekenis de weerslag.
Harald de Kluizenaar
directeur-bestuurder

 

Hier vind je het jaarplan van vorig jaar:

jaarplan 2021                                                                                                                                anbi publicatie 2021                                                                                                          koersdocument 2019-2024
                                                                                                               

 

 

Bel mij terug

Wil je door ons gebeld worden? Laat dan hier je telefoonnummer achter zodat wij je terug kunnen bellen.

Bekijk onze Privacyverklaring

Informatie aanvragen

Stuur een bericht en wij zorgen ervoor dat je informatie per e-mail krijgt toegestuurd.

Bekijk onze Privacyverklaring

Over ons

Caleidoscoop is de welzijnsorganisatie in de gemeente Heerenveen. We werken samen met bewoners aan een leefbare samenleving. Dit doen we door vrijwilligers te ondersteunen, verbindingen te leggen tussen organisaties en initiatieven te nemen op het gebied van leefbaarheid.

Lees meer

Jeugd & jongeren

Een jongerenwerker is geen hulpverlener, en dat is juist zo fijn. Geen gezeur over wachttijden, of doorverwijzingen naar andere organisaties. Wij hebben meteen tijd voor jou, en weten bijna altijd de oplossing voor je probleem.

Lees meer

VSP

Stoor jij je al jaren aan dat bouwvallige speelplaatsje voor je deur? Wil je jouw buurt gezelliger maken? Heb je een conflict met je huisbaas? Caleidoscoop helpt je graag verder met deskundig advies. Samen met jou maken onze opbouwwerkers en VSP-ers de buurt leefbaarder.

Lees meer