0513 – 629 090 Contact

Jaarverslag

 

Download hier het jaarverslag 2016.

 

Voorwoord

Wij kijken terug op een jaar waarin wij samen met de inwoners, de gemeente en (vrijwilligers-) organisaties successen hebben behaald op het gebied van preventie, samenlevingsopbouw en jongerenwerk in Heerenveen. Vol energie werden kansen benut en werden er vele initiatieven ondersteund. De omvang en breedte van onze activiteiten maakt dat wij niet al onze inzet tot in detail met u kunnen delen, toch menen wij met dit verslag een goede indruk te geven van het effect van het Welzijnswerk in de gemeente Heerenveen. Wij delen met u onze (financiële-) resultaten en laten u zien dat een relatief kleine inzet en ondersteuning van grote betekenis kunnen zijn voor de Heerenveense samenleving.

2016 was het jaar waarin Caleidoscoop zich ten doel stelde om nog dichter bij de samenleving te zijn en haar activiteiten in alle woonservicezones aan te bieden. De beweging van centraal naar decentraal is ingezet. Medewerkers van Caleidoscoop hebben samen met inwoners uit buurten, wijken, dorpen, vrijwilligers en ketenpartners flexibele teams gevormd om aan te sluiten op de vraag die zich voordeed. Door met een aantal kernpartners netwerkteams te vormen wordt Caleidoscoop nog zichtbaarder in alle woonservicezones.

In het jaarverslag 2015 schreef mijn voorganger over onze ‘worsteling’ hoe wij u het best inzicht kunnen geven in de effecten van ons werk. Hoe voorkomen wij dat aantallen bezoeken de norm wordt in plaats van de kwaliteit van het leven in de gemeente Heerenveen. Hoe maken wij dit meetbaar? In 2016 zijn wij in gesprek gegaan met inwoners, de gemeente en collega’s over de wijze waarop zij geïnformeerd willen worden over onze resultaten. Naast de formele verantwoording in het jaarverslag en de subsidie vaststellingsverzoeken voor de gemeente Heerenveen, heeft dit geresulteerd in ons doel voor 2017 om ons zelf te trainen in ‘Story Telling’. Door ons verhaal te vertellen kunnen wij het effect van ons werk zichtbaar maken. Deze wijze van verantwoording sluit goed aan bij het in december 2016 vastgestelde kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland. In de komende jaren blijven wij ons doorontwikkelen en werken wij toe naar het behalen van het kwaliteitscertificaat.

De resultaten uit 2016 stimuleren ons om met net zo veel energie en betrokkenheid, ook in 2017, stappen te zetten, aan te blijven sluiten op de ontwikkelingen in de Heerenveense samenleving en deze verder te ontwikkelen. Wij komen u ook dan graag weer tegen.

Namens het team van Stichting Caleidoscoop,

 

Harald de Kluizenaar

Directeur-bestuurder

 

Bel mij terug

Wil je door ons gebeld worden? Laat dan hier je telefoonnummer achter zodat wij je terug kunnen bellen.

Informatie aanvragen

Stuur een bericht en wij zorgen ervoor dat je informatie per e-mail krijgt toegestuurd.

Over ons

Caleidoscoop is de welzijnsorganisatie in de gemeente Heerenveen. We werken samen met bewoners aan een leefbare samenleving. Dit doen we door vrijwilligers te ondersteunen, verbindingen te leggen tussen organisaties en initiatieven te nemen op het gebied van leefbaarheid.

Lees meer

Jeugd & jongeren

Een jongerenwerker is geen hulpverlener, en dat is juist zo fijn. Geen gezeur over wachttijden, of doorverwijzingen naar andere organisaties. Wij hebben meteen tijd voor jou, en weten bijna altijd de oplossing voor je probleem.

Lees meer

VSP

Stoor jij je al jaren aan dat bouwvallige speelplaatsje voor je deur? Wil je jouw buurt gezelliger maken? Heb je een conflict met je huisbaas? Caleidoscoop helpt je graag verder met deskundig advies. Samen met jou maken onze opbouwwerkers en VSP-ers de buurt leefbaarder.

Lees meer