0513 – 629 090 Contact

     Jaarverslag


Download hier het jaarverslag 2020

 

Voorwoord

Het zal niemand verbazen; 2020 is een bijzonder jaar geworden. Gingen we in
januari nog enthousiast van start met de plannen, zoals beschreven in het jaarplan 2020, vanaf half maart stond de wereld stil en zaten we in een lockdown vanwege de coronacrisis.
Hoewel, stil? Al snel werd sociaal werk als cruciale sector aangewezen. Mede door het besef dat veel burgers in de knel zouden komen vanwege de lockdown. Al in het eerste weekend zagen wij vele hartverwarmende hulpprojecten ontstaan vanuit de gemeenschap. Het deed denken aan het ideaalbeeld van de participatiemaatschappij, waar we sinds de transities van 2015 naar streven. Mooie initiatieven dus, maar uit ervaring weten wij dat de hulpvraag vinden een veel grotere uitdaging is. Wij hebben daarom vol ingezet op het verbinden van het
hulpaanbod aan de -vraag. Wij kennen tenslotte, door jarenlange ervaring, de
kwetsbare inwoners van de gemeente Heerenveen.
In deze periode ontstond al de titel van het jaarplan 2021: ‘Doen wat nodig is – preventie door presentie’. En dat is precies hetgeen we gedaan hebben. Met de gemeente hebben we afgesproken dat onze opdracht weliswaar niet verandert, we blijven werken aan een leefbare samenleving (het wat), maar dat de uitvoering onder invloed van de lockdown volledig anders moet (het hoe).
Door veelvuldig met elkaar te overleggen, zowel ambtelijk als bestuurlijk, hebben we steeds de inzet van Caleidoscoop besproken en afgestemd met de
gemeentelijke opdrachtgever. Het proces van aanscherpen van prestatieafspraken
heeft in 2020 zeker vertraging opgelopen. Bijeenkomsten met inwoners konden nauwelijks gepland worden, want een deel van de uitgenodigde doelgroep is niet digitaal vaardig. Ambtenaren werkten thuis en onze sociaal werkers moesten ook
wennen aan hun nieuwe rol, waarbij ze coronaproef present moesten leren zijn. Dat is overigens steeds goed gelukt. Desondanks is er wel aan de verbetering van de prestatieafspraken gewerkt en worden deze in 2021 ingevoerd.
De coronacrisis liep als een rode draad door 2020 heen. Maar er was nog genoeg ander nieuws. Zo voerden we in 2020 de implementatie van het nieuwe registratiesysteem ‘Hello’s’ uit. En werd begin 2020 de nieuwe VSP-auto in gebruik genomen. Een hybride Toyota Yaris, waarmee het vrijwillig pré Wmo-vervoer voor de komende jaren weer geborgd is. Verderop beschrijven we welke belangrijke rol de VSP-auto in de lockdowns heeft gespeeld. In februari kregen we vervolgens het formele certificaat van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk toegezonden. Een reden
voor een klein feestje.

Harald de Kluizenaar,                                                                                                          directeur-bestuurder

Mei 2021

 

Hier vind je het jaarplan van vorig jaar:

jaarplan 2020                                                                                                                                anbi publicatie 2020                                                                                                          koersdocument 2019-2024
                                                                                                               

 

 

Bel mij terug

Wil je door ons gebeld worden? Laat dan hier je telefoonnummer achter zodat wij je terug kunnen bellen.

Bekijk onze Privacyverklaring

Informatie aanvragen

Stuur een bericht en wij zorgen ervoor dat je informatie per e-mail krijgt toegestuurd.

Bekijk onze Privacyverklaring

Over ons

Caleidoscoop is de welzijnsorganisatie in de gemeente Heerenveen. We werken samen met bewoners aan een leefbare samenleving. Dit doen we door vrijwilligers te ondersteunen, verbindingen te leggen tussen organisaties en initiatieven te nemen op het gebied van leefbaarheid.

Lees meer

Jeugd & jongeren

Een jongerenwerker is geen hulpverlener, en dat is juist zo fijn. Geen gezeur over wachttijden, of doorverwijzingen naar andere organisaties. Wij hebben meteen tijd voor jou, en weten bijna altijd de oplossing voor je probleem.

Lees meer

VSP

Stoor jij je al jaren aan dat bouwvallige speelplaatsje voor je deur? Wil je jouw buurt gezelliger maken? Heb je een conflict met je huisbaas? Caleidoscoop helpt je graag verder met deskundig advies. Samen met jou maken onze opbouwwerkers en VSP-ers de buurt leefbaarder.

Lees meer