Deco

Nieuwe wettelijke verplichtingen voor verenigingen en stichtingen.

LET OP, DIT IS EEN WETSWIJZIGING!

Verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe wet WBTR, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Het is voor elk bestuur belangrijk hierop voorbereid te zijn! In de nieuwe wet zit onder andere een uitbreiding van de aansprakelijkheid van bestuursleden. De wet gaat vooral over de kwaliteit van besturen en raakt daarmee de volledige vereniging of stichting.

De wet en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om het bestuur en het toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren.
Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met deze wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.
De reikwijdte van deze wet is veel groter dan alleen het aanpassen van statuten. Dat is echt onvoldoende. De wet stuurt op het vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht. De rol van het toezicht wijkt duidelijk af van de verplichtingen voor verenigingen tot nu toe.

NOTEER IN JULLIE AGENDA!

ONLINE SOEP & ONTMOET 7 juni 2021 van 19.30 uur tot 21.00 uur.


Tijdens de Soep & Ontmoet op maandag 7 juni 2021 zal het onderwerp van deze avond de WBTR zijn. Voor deze avond hebben wij IVBB (instituut voor verenigingen, branches en beroepen) gevraagd om informatie te geven over de WBTR. Tijdens dit webinar zal er uitleg gegeven worden over de wet, kunnen er vragen gesteld worden en is er een mogelijkheid om met kortingscode deel te nemen aan het WBTR-stappenplan.. Aarzel als organisatie, vereniging of stichting niet en sluit aan bij deze interessante informatieavond over de WBTR.

Wil je deelnemen aan deze avond geef je dan op via servicepunt@caleidoscoopheerenveen.nl of bel naar 0513-645881. Opgeven kan t/m 3  juni 2021.

Jullie ontvangen na opgave de registratielink om in te kunnen loggen bij deze bijeenkomst.

Meer nieuws