0513 – 629 090 Contact

Caleidoscoop behaalt Kwaliteitslabel en staat voor Sterk Sociaal Werk

Sinds 24 februari beschikt welzijnsorganisatie Caleidoscoop in Heerenveen over het Kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland. De organisatie is bevraagd en getoetst op vakmanschap, het effect van de dienstverlening en een adequaat bestuur. Na een leerzaam proces met kritische zelfreflecties, verhelderende gesprekken en tot slot een externe audit, kwam eind februari het verlossende woord. Geslaagd! Donderdag 12 maart was er een feestelijk moment, met (bijna) alle collega’s om deze bijzondere prestatie te vieren. 

Voor op de golf acteren

De toelichting van de auditor is helder: “Caleidoscoop is een pragmatische organisatie, die openheid en transparantie uitstraalt. De medewerkers zetten de inwoners centraal en zoeken actief de verbinding met de inwoners van Heerenveen. Er wordt gedacht in creatieve oplossingen om zo ‘voor op de golf’ te blijven acteren.” 

De organisatie is blij met het resultaat. Niet alleen met het certificaat wat aan de muur hangt, maar juist om de kwaliteitsslag die we als sociaal werkers maken in onze professionaliteit. “Het heeft ons geholpen om kritisch naar ons eigen werk te kijken. Doen we nog het goede? Hoe kunnen we nog zorgvuldiger en efficiënter te werk gaan, zonder dat we verzanden in registraties en het persoonlijk contact uit het oog verliezen?” 

De belangrijkste doelgroep voor Caleidoscoop bestaat uit de inwoners van de gemeente Heerenveen. “Wanneer wij ons werk goed, efficiënt en volgens de juiste richtlijnen doen, plukken ook zij daar de vruchten van. Want meedoen op maat is nog altijd de beste vorm van preventie, nietwaar?” 

Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is volgens Sociaal Werk Nederland een uniek en eigenzinnig kwaliteitslabel voor de branche. Het staat voor Sterk Sociaal Werk. Het label is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor burgers en facilite­rende, lerende organisaties met adequaat bestuur. Voor opdrachtgevers, stakeholders en klanten biedt het kwaliteitslabel zicht op de kwaliteit van de dienst­verlening die zij inkopen bij de welzijns- en sociaalwerkorganisaties.

Kan de Zomerspelweek Heerenveen dit jaar wel doorgaan?

Kan de Zomerspelweek Heerenveen dit jaar wel doorgaan?

"Kan Zomerspelweek dit jaar doorgaan?" is de vraag die de organisatie veel krijgt. Het zijn nu onduidelijke en zorgwekkende tijden en veel leuke activiteiten worden afgelast. Ontzettend vervelend, zowel voor de organisaties als de bezoekers. De Zomerspelweek lijkt nog...

Heldere filmpjes over Corona

Heldere filmpjes over Corona

Het leven staat voor veel mensen even stil. Los van alle harde werkers in de vitale beroepen. Veel meer mensen blijven thuis. Met een stroom van informatie die maar niet stopt, is het lastig om alles mee te krijgen. En wat klopt? Onafgebroken het nieuws volgen is niet...

Laten we de krachten bundelen!

Laten we de krachten bundelen!

Meedoen op maat aan de samenleving is de beste vorm van preventie. Maar wat als die samenleving tijdelijk stilligt door een crisis van ongekende omvang? Ook dan zijn we er voor elkaar. Met creatieve oplossingen, slimme omwegen en vooral heel veel goodwill van de...