0513 – 629 090 Contact

Preventiewerkers

Heb je vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid van je kind? Neem contact op met jouw preventiewerker.

Er zijn natuurlijke ‘vindplaatsen’ waar burgers vaak met hun vragen naartoe gaan. De gemeente Heerenveen versterkt deze natuurlijke ‘vindplaatsen’ met de inzet van preventiewerkers. Ze gaan gebiedsgericht te werk: dichtbij de mensen, dichtbij de organisaties, dichtbij mogelijke oplossingen. Eigen kracht staat centraal, wat betekent dat inwoners van de gemeente Heerenveen zoveel mogelijk zelf aanpakken en oplossen, vaak met hulp van familie. vrienden of buren.

Preventiewerkers hebben hierbij een verbindende, ondersteunende en sturende rol en doen dit in nauwe samenwerking met ‘meitinkers’ en de backoffice van de Wimo. Preventiewerkers zien dagelijks wat de trends zijn op de vindplaatsen en de bijbehorende belevingswereld van de jeugdigen, hun ouders en professionele opvoeders. Zij zijn de ogen en oren van het gemeentelijk jeugdbeleid. De verwachting is dat zij op het niveau van de woonservicezone in staat zijn om een analyse te maken van de vraag in relatie tot het aanbod, maar ook dat ze de kwaliteit van het geboden aanbod kunnen beoordelen.

Bel mij terug

Wil je door ons gebeld worden? Laat dan hier je telefoonnummer achter zodat wij je terug kunnen bellen.

Bekijk onze Privacyverklaring

Informatie aanvragen

Stuur een bericht en wij zorgen ervoor dat je informatie per e-mail krijgt toegestuurd.

Bekijk onze Privacyverklaring

Over ons

Caleidoscoop is de welzijnsorganisatie in de gemeente Heerenveen. We werken samen met bewoners aan een leefbare samenleving. Dit doen we door vrijwilligers te ondersteunen, verbindingen te leggen tussen organisaties en initiatieven te nemen op het gebied van leefbaarheid.

Lees meer

Jeugd & jongeren

Een jongerenwerker is geen hulpverlener, en dat is juist zo fijn. Geen gezeur over wachttijden, of doorverwijzingen naar andere organisaties. Wij hebben meteen tijd voor jou, en weten bijna altijd de oplossing voor je probleem.

Lees meer

VSP

Stoor jij je al jaren aan dat bouwvallige speelplaatsje voor je deur? Wil je jouw buurt gezelliger maken? Heb je een conflict met je huisbaas? Caleidoscoop helpt je graag verder met deskundig advies. Samen met jou maken onze opbouwwerkers en VSP-ers de buurt leefbaarder.

Lees meer