Deco

Theatervoorstelling over jonge mantelzorgers in Heerenveen

Theatervoorstelling over jonge mantelzorgers in Heerenveen


Op dinsdag 24 september 2019 speelt Theatergroep Bint de dynamische voorstelling ‘WHAT IF…’ op het Nordwin College in Heerenveen vanaf 15.45 uur voor alle professionals binnen het jeugddomein. ‘WHAT IF…’ laat zien hoe het kan zijn als je op jonge leeftijd al voor een chronisch ziek familielid zorgt.  De voorstelling maakt jongeren, ouders, docenten en professionals bewust van dilemma’s en zorgen waar jonge mantelzorgers mee te maken krijgen. De voorstelling is gemaakt op basis van ervaringsverhalen van (jonge) mantelzorgers.

Nabespreking
Wat als jij je moeder eten geeft, in plaats van andersom? Wat als jij na school niet af kunt spreken met leeftijdsgenoten omdat je voor je zieke broertje moet zorgen? Wat dan? ‘WHAT IF…’ maakt voelbaar wat de impact van het zijn van een jonge mantelzorger kan zijn. Na afloop van de voorstelling wisselt het publiek met elkaar in kleine groepjes hun eigen ervaringen uit. “De voorstelling was raak, een voorstelling die écht duidelijk maakt hoe het kan zijn om jonge mantelzorger te zijn. De jonge mantelzorgers zeiden: alles is herkenbaar, ik zou willen dat mijn docenten dit zagen….” aldus een bezoeker van de voorstelling.

Jonge mantelzorgers
Eén op de vier jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger. Kinderen en jongeren die opgroeien met zorg zijn in vergelijking tot hun leeftijdsgenoten eerder zelfstandig en leren al vroeg praktische vaardigheden. Toch overheersen de negatieve gevolgen op korte en langere termijn: ze hebben meer opgroei- en opvoedproblemen, meer lichamelijke en emotionele klachten en ze doen op latere leeftijd vaker een beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg.

Meer aandacht
Om meer aandacht te vragen voor jonge mantelzorgers bieden Caleidoscoop, gemeente Heerenveen en het Nordwin College deze voorstelling kosteloos aan voor alle professionals binnen het onderwijs/jeugddomein in de gemeente Heerenveen. Met een korte inleiding door een jonge mantelzorger, een nagesprek en een warme kop soep na afloop. Wees welkom!

  • Wat?                     Theatervoorstelling WHAT IF… van theatergroep Bint
  • Wanneer?          Dinsdag 24 september 2019, van 15.30 tot 17.00 uur
  • Waar?                 Nordwin College, Domela Nieuwenhuisweg 3 in Heerenveen

 De toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht. Dat kan via caleidoscoopheerenveen.nl/what-if  of bel met Caleidoscoop via 0513-629090.


Meer nieuws