0513 – 629 090 Contact

Het is al vaker gezegd, maar dat maakt het niet minder waar. Vrijwilligers zijn de smeerolie van de samenleving. Sportverenigingen, onderwijs, ziekenhuizen, buurt- en dorpsinitiatieven of de cultuursector komen allemaal piepend en krakend tot stilstand als het onbetaalde werk achterwege zou blijven. Tijdens de campagne ‘Mensen Maken Even Tijd’ zet het Vrijwilligers Servicepunt Heerenveen het vrijwilligerswerk extra in het zonnetje.

Als de coronapandemie iets positiefs aan het licht heeft gebracht, is het wel de bereidheid van mensen om iets voor een ander te betekenen. Linda van de Poll van het Team Vrijwilligers Servicepunt Heerenveen vertelt hoe vorig jaar bij het begin van de corona-uitbraak vele tientallen vrijwilligers zich meldden om bijvoorbeeld eens boodschappen voor iemand in de buurt te doen, een tuin aan te harken of iets anders te betekenen. ‘We zagen een toename van mensen die iets willen betekenen en dan het liefs kleine activiteiten. Dat is heel mooi. Vrijwilligerswerk mag ook eenmalig of incidenteel zijn.’

Haar collega Raimunda Hörmann voegt toe dat uit gesprekken blijkt dat veel mensen zich wel als vrijwilliger willen inzetten, maar zich niet direct langdurig willen binden of verplichten tot hele tijdrovende klussen. ‘Dat hoeft ook helemaal niet. Als je even tijd maakt voor een buurt- of dorpsgenoot, een buurt- of dorpsinitiatief, organisatie of vereniging kan dat al een wereld van verschil uitmaken.’ Een extra uitdaging voor het servicepunt was om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. Veel organisaties die normaliter vraag hebben naar vrijwilligers waren tijdens de lockdown gesloten of slechts gedeeltelijk open zoals musea of wijk- en dorpscentra. ‘Normaal is de vraag groter dan het aanbod, nu lag dat soms juist omgekeerd’, aldus Van de Poll.   

Tk: Robin Hood

De vrijwilligerswerkcampagne in Heerenveen haakt aan bij de landelijke campagne van de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV). De campagne Mensen Maken Even Tijd is dit jaar van 29 november t/m de dag van de vrijwilliger op 7 december.

Vanaf 22 november maken grote spandoeken in de gemeente Heerenveen de inwoners attent op de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ook krijgen bestaande standbeelden een opvallende aankleding als hippe Robin Hood. ‘Want vrijwilligers zijn de Robin Hood’s van deze tijd’, aldus Van de Poll. Hörmann knikt instemmend. ‘Dat klopt helemaal’, zegt ze.

Het servicepunt voor vrijwilligers maakt deel uit van de welzijnsorganisatie Caleidoscoop en bestaat inmiddels alweer sinds 2004. In al die jaren zijn vele duizenden inwoners van de gemeente Heerenveen aan vrijwilligerswerk geholpen of wisten organisaties de weg naar het servicepunt te vinden. Hörmann: ‘We kunnen altijd meer vrijwilligers gebruiken. Er zijn genoeg vacatures. Het brengt ook iets, namelijk voldoening, gezelligheid en het gevoel iets voor een ander te kunnen doen.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met het Vrijwilligers Servicepunt Heerenveen, 0513-629090 of neem een kijkje op de website www.vrijwilligerswerkheerenveen.nl