0513 – 629 090 Contact

Stichting Caleidoscoop zoekt vanwege vertrek van een collega:

een ervaren Opbouwwerker (20 tot 28 uur p.w.)


Caleidoscoop is dé welzijnsorganisatie in de gemeente Heerenveen. We werken samen met inwoners
aan een leefbare samenleving. Dit doen we door vrijwilligers te ondersteunen, verbindingen te leggen
tussen organisaties en initiatieven te nemen op het gebied van leefbaarheid.

Caleidoscoop is op zoek naar een enthousiaste opbouwwerker die de bewoner centraal stelt. Je
drive is mogelijkheden van mensen te zien, het talent in de wijk aan te boren en mensen te
verbinden. Outreachend werken, verbinden, activeren, het zien waar mogelijkheden liggen en het
vertalen van maatschappelijke thema’s naar de inwoners van Heerenveen passen bij jou. Inwoners
zijn je belangrijkste partner.
Je werkt samen met een team van opbouwwerkers en preventiepartners aan het verbinden en
versterken van bewoners(groepen).