Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligerswerk en verzekering, hoe werkt dat? / Schade of een ongeval tijdens vrijwilligerswerk, hoe werkt dat? / Ik heb schade of een ongeval veroorzaakt, wat nu?

Dat hangt af van je persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld; gaat het om een schade of ongeval? Ben je vrijwilliger bij een organisatie of ben je mantelzorger? Heeft de vrijwilligersorganisatie waarbij je bent aangesloten hiervoor een verzekering, of kan de schade wellicht worden gemeld bij de vrijwilligersverzekering die gemeente Heerenveen voor dit doel heeft afgesloten?

Bij ongevallen wordt, afhankelijk van elke individuele situatie, direct de ongevallenverzekering van de vrijwilligersinstantie óf de vrijwilligersverzekering van de gemeente Heerenveen aangesproken. 

Bij schade is het zaak om de opties die van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie goed te inventariseren. Hierbij kan Caleidoscoop je helpen. Je kunt contact opnemen met de medewerkers van het Vrijwilligers Servicepunt (VSP) van Caleidoscoop via: 0513-209090 of vul een contactformulier in via de website www.caleidoscoopheerenveen.nl.

 

Hoe werkt de vrijwilligersverzekering van de gemeente Heerenveen?

Voor alle (*1) vrijwilligers die woonachtig zijn in Heerenveen heeft de gemeente Heerenveen een vrijwilligersverzekering afgesloten. Hiermee zijn alle vrijwilligers automatisch verzekerd. Deze verzekering komt echter pas in beeld op het moment dat andere verzekeringen (bijv. de eigen WA verzekering) niet toereikend zijn of in het geheel niet uitkeren.

Wanneer blijkt dat de schade niet, of bijvoorbeeld maar deels wordt vergoed door de particuliere aansprakelijkheidsverzekering of de aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilligersorganisatie, is het mogelijk om het (restant) schadebedrag te melden bij de vrijwilligersverzekering van de gemeente Heerenveen. Belangrijk om daarbij te beseffen is, dat ook de vrijwilligersverzekering mogelijk een maximum vergoeding uitkeert (bijv. dagwaarde van een bril), net als je eigen verzekering. Het is daarom aan te raden niet in je mooiste pak te komen als je niet het risico wil lopen dat iets beschadigt tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk. 

Bij ongevallen wordt, afhankelijk van elke individuele situatie, direct de ongevallenverzekering van Caleidoscoop óf de vrijwilligersverzekering van de gemeente Heerenveen aangesproken. 

*1:de vrijwilligersverzekering van de gemeente Heerenveen verstaat onder ‘alle vrijwilligers’:

Wel verzekerd

 • Vrijwilligers en mantelzorgers bij hun werk voor aansprakelijkheid en ongevallen
 • Maatschappelijke stages van scholieren
 • Vrijwilligerswerk als onderdeel van gemeentelijke tegenprestatie

 

Niet verzekerd

 • Aansprakelijkheid voor het gebouw: denk bijvoorbeeld aan een dakpan die van een gebouw valt, bovenop het hoofd van een bezoeker. Of aan een bezoeker die in de kantine van de kapotte barkruk valt.
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers
 • Vereniging van Eigenaren (VvE). Hier gaat het om een privébelang, geen maatschappelijk belang
 • Reizen naar gevaarlijke oorden zijn niet gedekt

Wanneer ben je vrijwilliger voor de vrijwilligersverzekering van de gemeente? De definitie:

 • Er is geen aanmelding voor deze verzekering nodig
 • Het moet niet verplicht zijn
 • Moet voor een maatschappelijke organisatie zijn
 • Mag niet betaald worden (of niet meer dan de vrijwilligersvergoeding)
 • Moet min of meer in organisatorisch verband zijn

Kortom: een buurtbewoner die uit eigen beweging het tuintje verzorgt voor zijn buurman is geen vrijwilliger. Vrijwilligers die bij de Zomerspelweek ‘werken’ zijn dat automatisch wel.

 

Hoe meld ik een schade bij de vrijwilligersverzekering van de gemeente Heerenveen?

De medewerkers van het Vrijwilligers Servicepunt (VSP) van Caleidoscoop zijn het aanspreekpunt namens de gemeente. Zij verzorgen, in opdracht van de gemeente, het contact tussen de verzekeraar en de vrijwilliger. Je kunt contact opnemen met de medewerkers van het Vrijwilligers Servicepunt (VSP) van Caleidoscoop via: 0513-209090 of vul een contactformulier in via de website www.caleidoscoopheerenveen.nl.

Aanmelden Vrijwilligers

Via onderstaand formulier kan je je inschrijven als vrijwilliger bij het Vrijwilligers Servicepunt Heerenveen. Als je in de omgeving van Heerenveen woont, nodigen wij je graag uit voor een persoonlijk gesprek op ons servicepunt. Wij kunnen je dan meer informatie geven over het vrijwilligerswerk dat jouw interesse heeft.

Aanmelden

Deco

Meer informatie?

Neem contact met ons op via onderstaande gegevens.

Andere onderwerpen

Caleidoscoop is een welzijnsorganisatie die meebeweegt met de maatschappij

Als welzijnsorganisatie zetten we ons in op het vergroten van de betrokkenheid in de verschillende buurten en wijken. We werken dagelijks aan het op- en uitbouwen van lokale netwerken om de sociale basis te versterken. Daarmee willen we eenzaamheid voorkomen, jongeren veilig laten opgroeien, vitaal ouder worden stimuleren en inspelen op de snel veranderende maatschappelijke uitdagingen.

Kom bij ons werken Over ons